Blog2Blog Maak je eigen Blog2Blog | Gratis je eigen blog c.q weblog op internet
CCNA Geheugensteuntje

CCNA Geheugensteuntje

Home - Profile - Archives

Inleiding - Posted at 15:21 on 20/1/2007 by @lfons

In het ideale geval zijn routers geconfigureerd om het verkeer te routen, gebaseerd op verschillende criteria, meestal “least cost routing” genoemd. Dit houdt niet in dat de goedkoopste route wordt genomen in de zin van geld. Andere factoren zoals delay worden ook mee in rekening gebracht. Een aantal zaken moeten in rekening gebracht worden: delay, throughput en conncectivity. Wanneer er een te grote vertraging op zit of de doorvoer niet hoog genoeg is, voldoet het netwerk niet aan de vereisten van de gemeenschap. De derde factor spreekt voor zich, als het netwerk niet kan bereikt worden, is het vrij waardeloos.
Algoritme
In de industrie bestaan er verschillende SP algoritmes. De meeste zijn gebaseerd op wat men noemt, het A algroitme.

·                       Least cost criteria worden toegewezen aan de paden in het netwerken

·                       elke node wordt gelabeld met zijn least cost criteria vanaf de bron over een gekend pad. Initieel zijn er geen paden gekend en is elke node als oneindig gelabeld.

·                       Elke node wordt geëvalueerd mbt de nodes die er naast liggen. Deze stap gebeurt in een keer, waar de source node (node A) geïnitialiseerd wordt met de kosten van de naburige nodes.

·                       De node die het kortste bij de werkende node ligt(kleinste metric) doet dienst als werkende node voor de volgende interatie.

Routing tussen domeinen

Link-state en Dinstance-vector wordt gebruikt binnen een routing domain. Tussen de verschillende domeinen moet er natuurlijk ook verkeer mogelijk zijn en is er ook routing nodig. De communicatie verloopt tussen zogenaamde “border routers”. Deze routers wisselen enkel informatie uit over de bereikbaarheid van de interne nodes. Hoe die informatie bekomen wordt, speelt geen rol, enkel de metric en de node moet doorgegeven worden.


Last Page :: Next Page